biuro@logicos.pl

600 996 881

Trenerzy


Izabela Bejma Bąk

Izabela Bejma-Bąk, mgr

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Przede wszystkim praktyk, przez 16 lat pracowała w dużym międzynarodowym holdingu na stanowisku związanym z Zarządzaniem Logistycznym. Wykorzystywała system SAP, była członkiem zespołu wdrożeniowego na całą Europę. Ukończyła również studia podyplomowe Akademia Coacha i Trenera oraz Zarządzanie Zintegrowanymi Systemami Informatycznymi. Aktualnie otworzyła przewód doktorski z dziedziny zarządzania logistycznego. Jest autorką kilku publikacji naukowych z tej dziedziny oraz autorką kursów e-learningowych z zakresu logistyki. Od ponad 10 lat jest wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Prowadzi zajęcia z: podstaw logistyki, statystyki, ekonomiki logistyki, gospodarki zapasami i magazynem, systemów logistycznych, logistyki produkcji i współczesnych koncepcji logistycznych oraz autorski wykład monograficzny pt. Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. Jest koordynatorem merytorycznym studiów podyplomowych na kierunku Logistyka i Transport przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Zainteresowania pozanaukowe: literatura fantastyczna, ogrodnictwo, projektowanie odzieży.

 
Tomasz Tietz, mgr

Tomasz Tietz, mgr

Absolwent Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, o specjalności logistyka i transport. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. Logistyka i coaching to jego życiowa pasja poparta praktyką. Współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu w tworzeniu nowoczesnych technologii szkoleniowych. Na co dzień prowadzi działalność związaną z doradztwem w zakresie logistyki i transportu. Od kilku lat kształci techników logistyków oraz wykłada na studiach podyplomowych.

 
Tomasz Dzwonka, mgr

Tomasz Dzwonka, mgr

Absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, od 1993 roku funkcjonariusz celny. Doświadczenie zdobywał w pracy zarówno na oddziałach celnych jak i w komórkach wewnętrznych Urzędu Celnego w Gdyni oraz Izby Celnej w Gdyni. Od 1996 roku prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu krajowego i Wspólnotowego prawa celnego, postępowania w sprawach celnych oraz taryfikacji. Obecnie pełni służbę w oddziale celnym, gdzie w praktyce wykorzystuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania bieżących problemów wynikających ze stosowania obowiązującego prawa celnego i podatkowego. Współpracuje z wieloma uczelniami, szkołami policealnymi oraz instytucjami i stowarzyszeniami spedytorskimi i logistycznymi. Współautor „Podręcznika spedytora” wydawanego przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki (najnowsze V wydanie).

 
Grzegorz Lewandowski, mgr

Grzegorz Lewandowski, mgr

Absolwent Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Logistyka- Organizacja i Finanse. Od kilku lat jest wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Bankowej Toruniu. Praktyk z 25 letnim doświadczeniem z zakresu produkcji i magazynowania. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: logistyka produkcji, infrastruktura magazynowa, mikrologistyka, zarządzanie magazynem, magazynowanie i sterowanie zapasami w logistyce, magazyny i ich funkcjonowanie, nowoczesne technologie w gospodarce magazynowej. Jest słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomicznym w Katedrze Logistyki na Uniwersytecie Gdańskim w Sopocie. W dorobku ma publikacje naukowe z obszaru logistyki obsługi klienta i procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjno – handlowych. Zainteresowania pozanaukowe: muzyka(Smooth Jazz), jazda na rowerze i góry( Tatry).

 
Krzysztof Owsianowski, mgr

Krzysztof Owsianowski, mgr

Zawodowo zajmuje się kontrolą i rozliczaniem czasu pracy kierowców. Posiada ćwiczoną przez lata teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z tematyki czasu pracy kierowców. Jest czynnym biegłym sądowym z dziedziny transport i spedycji w zakresie: analiza zapisów tachografu analogowego i cyfrowego, badanie czasu jazdy i odpoczynku, analiza czasu pracy kierowców zawodowych.
Współautor książki pt. „Czas pracy kierowcy i tachografy”.

 
Maciej Wyrzykowski, mgr

Maciej Wyrzykowski, mgr

Kwalifikacje i wiadomości dotyczące transportu zdobywał od roku 2003. Pierwszym etapem było szkolenie przygotowujące do pracy w charakterze Inspektora Transportu Drogowego, prowadzone przez przedstawicieli organów kontrolnych z kilku krajów Europy tzn: Niemcy (ADR), Francja (czas pracy) Polska ( uprawnienia transportowe, przewóz zwierząt, przewóz ładunków szybko psujących ATP). Tematyka ta uzupełniona była o wewnętrzne, polskie regulacje dotyczące przewozu ładunków nienormatywnych, stanu technicznego pojazdów i ruchu drogowego przez instruktorów krajowych. Wiedzę tą ugruntował i pogłębił przez kilka lat pracy w Inspekcji Transportu Drogowego zarówno jako inspektor kontrolny jak i Naczelnik Wydziału Inspekcji. Zdobyte wiadomości wykorzystywał podczas kilku lat pracy w Inspekcji Transportu Drogowego. Pracował też z sukcesami na stanowiskach wykonawczych w firmach transportowych (kierowca, spedytor), jak i kierowniczych ( menadżer floty, kierownik transportu). Po odejściu z Inspekcji Transportu Drogowego rozpoczął także działalność doradczą i szkoleniową dotyczących różnych zagadnień związanych z transportem.

 
Mariusz Poćwiardowski, mgr

Mariusz Poćwiardowski, mgr

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia z zakresu - Transport i Logistyka oraz Uniwersytetu Szczecińskiego gdzie ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. Otworzył przewód doktorski z zakresu transportu kolejowego. Jest autorem kilku publikacji związanych z dostępem do infrastruktury transportu kolejowego. Ukończył również studia podyplomowe Politechniki Warszawskiej z zakresu „Nowych technologii prowadzenia ruchu pociągów”, ukończone studium pedagogiczne oraz Akademia Trenera. Praktyk, który od 26 lat pracuje w transporcie kolejowym na stanowiskach związanych z organizacją procesu przewozowego. Od kilku lat jest wykładowcą w technikum dla dorosłych „Cosinus” z dziedziny planowania logistycznego, gospodarki zapasami i magazynem, laboratorium logistyczno spedycyjnego. Czynny członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP- biorący udział w organizowanych przez Stowarzyszenie konferencjach i seminariach naukowych.

 
Zbigniew Pietras, mgr

Zbigniew Pietras, dr inż.

Absolwent Akademii Obrony Narodowej. Doktor z dziedziny logistyki. Posiada wieloletnie doświadczenie jako praktyk (w organizacjach budżetowych i poza budżetowych) i wykładowca akademicki specjalizujący się w systemach zarządzania, logistyce i transporcie. Jest autorem kilku publikacji naukowych z dziedziny logistyki. Pracował między innymi jako Dziekan Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów, Wyższej Szkole Humanistycznej, Wyższej Szkole Środowiska oraz adiunkt, a obecnie Kierownik Pracowni Transportu Osobowego i Logistyki w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

 
Joanna Poziemska, mgr

Joanna Poziemska, mgr

Finansistka i pedagog z wykształcenia, statystyk i doradca biznesowy z zamiłowania. Coach i trener, którego celem jest przede wszystkim błysk w oku u klienta – błysk zrozumienia, przejrzenia na oczy, nowych możliwości. Wspiera startupy, kobiety w nowych technologiach i promuje siłę płynącą z różnorodności. Poprawna (bo świadoma) optymistka, chce swoim entuzjazmem i pozytywną energią zarażać innych. Zapalony nurek i miłośniczka Joanny Chmielewskiej. Przemierza życie i świat w poszukiwaniu najlepszej kawy i wina.

 
Bożena Ciechanowska, mgr

Bożena Ciechanowska, mgr

Ma wyjątkową przyjemność łączenia życiowej pasji z pracą zawodową. Ukończyła Szkoła Trenerów Biznesu, kurs psychoterapii systemowej oraz poznawczo-behawioralnej. Od ponad 14 lat prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji osobistych i biznesowych, w tym przywództwa i liderstwa, zarządzania zasobami ludzkimi, profesjonalnej obsługi klienta, umiejętności menedżerskich, umiejętności trenerskich, umiejętności coachingowych, komunikacji interpersonalnej, budowania i motywowania zespołu, asertywności, autoprezentacji i budowania wizerunku i in.. Największą satysfakcję czerpię z towarzyszenia ludziom w zmianie perspektywy spostrzegania siebie i otaczającej rzeczywistości, nabywaniu nowych kompetencji, podejmowaniu wyzwań i osiąganiu wyznaczonych celów. W pracy wykorzystuje aktywizujące i innowacyjne metody uczenia, wierząc w skuteczność uczenia się poprzez działanie. Zawsze stawia na Jakość, Zaangażowanie oraz Relację – jako podstawowe kryteria profesjonalizmu i etyki trenera.

 
Remigiusz Koc, dr

Remigiusz Koc, dr

Psycholog, politolog, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki. Aktywnie współpracuje z wieloma uczelniami w kraju oraz instytucjami edukacyjno-szkoleniowymi. Wykładowca i trener w ramach licznych projektów realizowanych na zlecenie firm komercyjnych oraz administracji publicznej. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu optymalnej komunikacji interpersonalnej, asertywności, kierowania konfliktem, autoprezentacji, wizerunku w polityce, media relations i technik sprzedaży. Realizował i koordynował szereg projektów badawczych oraz innowacyjnych, m.in. prowadzących do opracowania nowych metod i narzędzi diagnozy i rozwoju kompetencji. W swojej pracy stara się łączyć sprawdzoną, rzetelną psychologiczną wiedzę naukową z przystępną dla uczestników aktywną formą zajęć. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przed wszystkim zagadnień z obszaru psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz stosowanej psychologii społecznej. Prowadzi badania naukowe dotyczące psychospołecznych uwarunkowań zachowań prawnych Polaków. Zainteresowania pozanaukowe: współczesna literatura polska, tenis ziemny, kultura iberyjska.

 
Anita Szczęsna, mgr

Anita Szczęsna, mgr

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie na Kierunku Trener Grupowy, Szkoleniowiec oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Kierunku Mikrobiologia. Przez kilkanaście lat pracowała w firmach z sektora farmaceutycznego w działach sprzedaży i marketingu na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych osiągając bardzo dobre wyniki sprzedażowe ze swoimi zespołami. Praktykuje jako coach / trener w takich dziedzinach jak: psychologia zarządzania, zaawansowane techniki negocjacji, techniki sprzedażowe i techniki marketingowe, kreowanie kontaktów interpersonalnych – orientacja na klientów oraz szereg innych.

 

Joanna Żarnik, mgr

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politolog, ukończyła studia podyplomowe z zakresu ZZL i kurs NLP. Pracuje na stanowisku związanym z zarządzaniem polityką personalną i szkoleniową. Odpowiada m.in. za pozyskiwanie i rozwój pracowników. Współpracuje z uczelniami, prowadzi zajęcia dla studentów kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Socjologia, Zarządzanie Procesami. Posiada doświadczenie we współpracy z firmami z różnych branż. Prowadzi coachingi, szkolenia sprzedażowe, rozwojowe, hr-owe i menedżerskie. Z powodzeniem wdrożyła system zarządzania kompetencjami w międzynarodowej firmie z branży farmaceutycznej. Realizuje projekty z zakresu rekrutacji, systemu zarządzania kompetencjami, diagnozy potrzeb szkoleniowych, budowy programów rozwojowych, talent management, tworzenia Akademii Rozwoju, systemów motywacyjnych i ocen okresowych.

 
Jacek Rudniewski, mgr

Jacek Rudniewski, mgr

Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie edukacji informatycznej. Kieruje Ośrodkiem Nowych Technologii Edukacyjnych WSG, wcześniej odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań IT. Dysponuje doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu osobami i projektami. Egzaminator ECDL. Pracuje jako wykładowca w Wyższej Szkole Gospodarki.

 

Michalina Kucharska, mgr

Absolwentka Lingwistyki Stosowanej Angielsko-Rosyjskiej UKW w Bydgoszczy. Ukończyła Międzynarodowy Kurs Języka Rosyjskiego na Uniwersytecie Puszkina ( Instytut Lomonosowa) w Moskwie. Podczas studiów spędziła również kilka miesięcy w USA. Podczas pobytu w Nowym Jorku zafascynowała sią zjawiskiem amerykanizacji kultury światowej dlatego był to temat jej pracy magisterskiej. Prowadziła wykłady w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej (oddział Bydgoszcz), pracowała w renomowanych bydgoskich szkołach językowych ( British School, Pol Anglo, Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów). Od kilku lat pracuje jako tłumacz i organizuje niezależne kursy językowe dla firm.

 
Marcin Więckowski, mgr

Marcin Więckowski, mgr

Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1998 roku. Podczas pracy w administracji rządowej zajmuję się doradztwem zakresu zamówień publicznych. Prowadzi szkolenia na zlecenie dla jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy pzp jak również dla Beneficjentów- realizatorów środków unijnych. Praktyk, przewodniczący komisji przetargowych, kontroler, jak również kierownik działu odpowiedzialnego za udzielanie zamówień publicznych w gospodarstwie pomocniczym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Olsztynie. W 2007 roku został powołany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego do kontroli wydatkowania środków unijnych zakresie zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych w ramach realizowanych projektów ZPORR i INTERREG na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Od 2009 r. współpracuje także z Biurem Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego również w zakresie kontroli prawidłowości realizacji zamówień publicznych w ramach Programów Regionalnych Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. Jego wiedza praktyczna: (prowadzenie postępowań, kontrole postępowań) pozwala przedstawić rzetelne informacje uczestnikom szkoleń z możliwością ćwiczeń praktycznych a także podzielić się bardzo potrzebnym doświadczeniem z wymienionego wyżej zakresu.

 

Romuald Kosiniak, mgr

Absolwent wydziału Geodezji AGH w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Prawa UMK w Toruniu. Nadzorował procesy planistyczne oraz budowlane w samorządzie terytorialnym jako wicestarosta bydgoski oraz nadzorował administrację publiczną, uchwały administracji samorządowej z zakresu planowania przestrzennego oraz procesy inwestycyjne m.in. jako szef komitetu monitorującego w zakresie wykorzystania środków finansowych, pełniąc funkcję wojewody kujawsko – pomorskiego. Prowadzi zajęcia ze studentami architektury i urbanistyki oraz gospodarki przestrzennej w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy jako starszy wykładowca z zakresu : geodezji , planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej w tym przepisów prawa z zakresu administracji publicznej, przepisów prawa obowiązujących w budownictwie i architekturze. Właściciel firmy biorącej udział w praktycznej realizacji procesów planowania oraz procesu budowlanego.

 
Powrót

KONTAKT


Biuro:

tel. 660 545 573
e-mail. biuro@logicos.pl
Izabela Bejma-Bąk

tel. 600 996 881
e-mail. szkolenia@logicos.pl
 
ul. Łochowska 4, 86-005 Lipniki

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek