biuro@logicos.pl

600 996 881

Referencje


Zaświadczam, że firma szkoleniowa LOGICOS lzabela Bejma-Bąk realizowała cykl szkoleń dla naszych pracowników w zakresie: Budżetowanie procesów logistycznych, Analiza finansowa i ekonomiczna w kontekście planowania strategicznego , Strategiczna Karta Wyników jako przełożenie celów strategicznych na codzienność przedsiębiorstwa, SOP - Standardowe procedury operacyjne, Efektywne planowanie procesów magazynowych, Funkcjonowanie magazynu i magazynowanie, Powiązanie procesowe magazynu z pozostałymi działami firmy, Projektowanie przestrzeni magazynowych i obsługa magazynu w kontekście wdrożeń kodów kreskowych, Mapowanie procesów magazynowych.

Trenerzy, realizując poszczególne szkolenia pomogli wdrożyć szereg nowych rozwiązań w zakresie procesów logistycznych i poprawy wskaźników firmy. Stosowali również innowacyjne techniki pracy szkoleniowej, które zostały ocenione wysoko przez uczestników projektu.

Pragnę zarekomendować firmę szkoleniową LOGICOS jako specjalizującą się w szkoleniach z zakresu szeroko pojętych procesów logistycznych. Firma charakteryzuje się wysokim poziomem profesjonalizmu oraz skutecznie wdraża nowe rozwiązania sprzyjające rozwojowi kompetencji logistycznych uczestników w ramach działań szkoleniowych oraz doradczych.

 

Jolanta Placha, Prezes Zarządu ŚWISTOWSKI S.A.

 

 

Trener szkolenia Izabela Bejma-Bąk wykazała się bardzo dużą elastycznością w stworzeniu programu szkolenia „Logistyka jako narzędzie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa” zgodnie z oczekiwaniami firmy.

Warto podkreślić duży profesjonalizm, otwartość oraz chęć pomocy i doradztwa również po zakończeniu zajęć, dlatego z pełna odpowiedzialnością polecamy Firmę Szkoleniową LOGICOS, jako profesjonalnego, solidnego i doświadczonego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

 

Paweł Wittich, Dyrektor Regionalny DAUNPOL Sp. z o.o.

 

 

 

Cykl szkoleń obejmował następującą tematykę: Negocjacje i techniki sprzedaży pod kątem eksportu i sprzedaży, Cła i podatki w kontekście eksportu/ sprzedaży, Zarządzanie ryzykiem w kontekście eksportu/ sprzedaż, Logistyka w handlu międzynarodowym, INCOTERMS 2010- Międzynarodowe Reguły Handlu.

Szkolenia oraz metoda ich prowadzenia w tym przedstawione rozwiązania zostały pozytywnie ocenione i odebrane przez uczestników szkolenia. Działania podjęte przez LOGICOS Firmę Szkoleniową w pełni spełniły nasze oczekiwania w wymiarze zarówno szkoleniowym, jak i doradczym oraz zrealizowane zostały w pełni profesjonalnie.

Firma LOGICOS to solidny partner i wykonawca działań szkoleniowych i doradczych z zakresu logistyki.

 

Adam Placha, wspólnik ARTUS Sp. j.               

 

 

 

Firma Szkoleniowa LOGICOS Izabela Bejma-Bąk przygotowała i przeprowadziła szkolenia z zakresu: „Obsługa celna towarów z uwzględnieniem najnowszych uregulowań prawnych, dokumentów i formularzy” oraz „Przewozy kontenerowe w transporcie morskim”. Polecamy firmę LOGICOS jako profesjonalnego, solidnego i doświadczonego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

 

Filip Hoffman, Zastępca menedżera działu handlowego, SOHBI CRAFT POLAND Sp. z o.o.

 

 

 

Z przyjemnością informuję, że firma LOGICOS przygotowała i przeprowadziła dla pracowników firmy OPONEO.PL S.A. 5-dniowe szkolenie o tematyce: „Podstawy logistyki”, „Funkcjonowanie magazynu i magazynowanie” oraz „Prognozowanie popytu”.

Warto podkreślić duży profesjonalizm, otwartość oraz chęć pomocy i doradztwa również po zakończeniu zajęć.

Z pełną odpowiedzialnością polecam firmę LOGICOS jako profesjonalnego, solidnego i doświadczonego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

 

Arkadiusz Kocemba, Dyrektor ds. Rozwoju OPONEO.PL S.A.

 

 

 

Pani Izabela Bejma-Bąk przeprowadziła dla naszej firmy szkolenie z zakresu „Funkcjonowania magazynu i magazynowania”.

Jako trener wykazała się ogromnym doświadczeniem i wiedzą w zakresie logistyki.

Ponadto, niezwykle istotna dla grupy była możliwość wykorzystania zdobytej na szkoleniu wiedzy bezpośrednio na stanowisku pracy.

 

Rafał Tarlecki, Zastępca Dyrektora Produkcji i Techniki, Szef Produkcji, Prokurent PESA BYDGOSZCZ S.A.

 

 

 

Szkolenie „Gospodarka magazynowa” było realizowane na wysokim poziomie merytorycznym. Trener prowadzący szkolenie, Pani Izabela Bejma-Bąk, wykazała się szeroką wiedzą z omawianego tematu oraz prowadziła zajęcia w sposób interesujący i budzący zaangażowanie uczestników.

 

Janina Adrich, Kierownik ds. Kadr i Płac w STALFROS. Sp. z o.o.

 

 

 

LOGICOS realizowała działania w ramach projektu „Bądź profesjonalistą na rynku nieruchomości”. Zakres działań obejmował warsztaty z „Logistyki międzynarodowej” oraz „Organizacji i techniki handlu zagranicznego” dla grupy uczestników projektu z firm: Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A., WITMAR Sp. z o.o., FBR Sp. z o.o. sp. k, Ekologiczne Systemy Energetyczne Pogwizd Jacek Lewandowski”, Prila Sp. z o.o.. Dodatkowo firma LOGICOS tworzyła strategię eksportową mającą na celu promocję regionu, oczekiwań eksportowych przedsiębiorstw w woj. kujawsko-pomorskim oraz podsumowanie problemów w handlu zagranicznym z uwzględnieniem specyfiki rynku niemieckiego Landu Turyngii.

Zaangażowanie LOGICOS w organizowaniu szkoleń i działań służących do wykonania strategii pozwala rekomendować ją do współpracy z innymi placówkami lub instytucjami, które chcą podnosić kwalifikacje zawodowe w konkretnych obszarach działań

 

Jadwiga Lewandowska, Prezes Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości TERMINUS

 

 

 

Szkolenie „Prawidłowa organizacja czasu pracy” zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie materiały przygotowane dla uczestników szkoleń były na najwyższym poziomie i do dzisiaj pracownicy naszej firmy korzystają z tych materiałów.
Szkolenie przełożyło się na podniesienie efektywności pracy w naszej firmie.

 

Jarosław Opieliński, Członek Zarządu EMAS Sp. z o.o.

 

 

 

Firma Szkoleniowa LOGICOS Izabela Bejma-Bąk realizowała szkolenia na temat: „Kreatywnego rozwiązywania problemów i konfliktów w organizacji”.

Wysokie kompetencje i doświadczenie trenerów prowadzących szkolenia wpłynęły na bardzo dobrą ocenę uczestników.

 

Maciej Pietraszek, Prezes Zarządu FORM-PLAST Sp. z o.o.

 

 

 

Trenerzy firmy LOGICOS wykazali się ogromnym doświadczeniem i wiedzą w zakresie psychologii zarządzania stresem i jego wpływu na wypalenie zawodowe. Swoją bogatą wiedzą umiejętnie dzielili się z uczestnikami szkoleń, z którymi szybko nawiązali kontakt stwarzający przyjazną atmosferę podczas szkolenia „Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”.

Ocena szkolenia wystawiona przez uczestników pozwala polecić firmę Logicos jako firmę organizującą szkolenia z zakresu kompetencji osobistych.

 

Sebastian Rzepecki, likwidator, GCB METAL-PRODUKT Sp. z o.o. w Bydgoszczy

 

 

 

Firma LOGICOS prowadzi szkolenia z zakresu logistyki, w których udział brali pracownicy naszej firmy.

Po przeprowadzonym badaniu na koniec szkolenia, wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że najważniejsze, oprócz przekazanej wiedzy merytorycznej, było zaangażowanie trenerów oraz umiejętności zrozumiałego wyjaśniania wszelkich wątpliwości i pytań.

 

Sebastian Rzepecki, likwidator, GCB METAL-PRODUKT Sp. z o.o. w Bydgoszczy

 

 

 

Niniejszym pragnę wyrazić nasze zadowolenie ze współpracy z Firmą Szkoleniową LOGICOS Pani Izabeli Bejmy – Bąk, która realizowała, na zlecenie uczelni, szkolenia w ramach projektu „Rozwój pracowników kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa POLMASS S.A. na rynkach zagranicznych.”

W okresie realizacji Firma LOGICOS przeprowadziła następujące szkolenia: Negocjacje i techniku sprzedaży pod kątem eksportu/sprzedaży na JRE, Cła i podatki w kontekście eksportu/sprzedaży na JRE, Zarządzanie ryzykiem w kontekście eksportu/ sprzedaży na JRE oraz Logistyka w handlu międzynarodowym.

Wysoko ocenione zostały merytoryczne przygotowanie do zajęć trenerów tj. m.in. umiejętność łączenia teorii z praktyką oraz przystępność przekazywanych informacji.

 

Bogumiła Ratajczak, Kierownik zespołu projektowego, Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSG

 

 

 

Niniejszym pragnę wyrazić nasze zadowolenie ze współpracy z Firmą Szkoleniową LOGICOS Pani Izabeli Bejmy – Bąk, która realizowała, na zlecenie uczelni, szkolenia w ramach projektu „Rozwój pracowników kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa PESA Bydgoszcz S.A.”

W okresie realizacji Firma LOGICOS przeprowadziła następujące szkolenia: Warsztaty z zakresu zarządzania produkcją, Metody i narzędzia organizacji czasu i jego pomiary i optymalizacji metodą MTM, Planowanie i zarządzanie produkcją zgodnie z MRPII, Metody i narzędzia jakościowe zarządzania produkcją, Efektywne zarządzanie zakładem produkcyjnym, Gospodarka magazynowa z elementami projektowania (zagospodarowanie nowych i istniejących magazynów) oraz Planowanie w logistyce.

Z przyjemnością i przekonaniem polecamy firmę Pani Izabeli Bejmy – Bąk jako dobrego i godnego zaufania partnera w zakresie ww. usług szkoleniowych.

 

Lucyna Grzesiak-Knut, Kierownik Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

 

 

 

Firma LOGICOS realizowała na zlecenie uczelni warsztaty w ramach projektu „Nic o nas bez nas”: ABC Rekreacji, Kurs języka hiszpańskiego.

Z przyjemnością i przekonaniem polecam firmę Pani Izy Bejmy – Bąk jako dobrego i zaufanego partnera w zakresie ww. usług szkoleniowych.

 

Lucyna Grzesiak-Knut, Kierownik Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

 

 

 

Właścicielka firmy szkoleniowej LOGICOS zrealizowała działania szkoleniowo-doradcze w ramach projektu „Przez EKSPORT do SUKCESU – szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym”. Szczegółowy zakres działań zawierał: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu „Logistyka w handlu międzynarodowym” oraz doradztwo z zakresu logistyki w handlu międzynarodowym.

Pragnę zarekomendować Panią Izabelę Bejma-Bąk jako osobę profesjonalnie przygotowaną do działań w obszarze rozwoju kompetencji logistycznych – zarówno w formie szkoleniowej jak i doradczej.

 

Remigiusz Koc, Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group

 

 

 

Pani Izabela Bejma – Bąk, właścicielka firmy LOGICOS, realizowała zadania w ramach projektu „Od diagnozy do sukcesu”, współfinansowanego ze środków EFS. W ramach swoich obowiązków opracowała dane w zakresie poziomu trafności i rzetelności Metody Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych na podstawie arkuszy uzyskanych od 20 sędziów kompetentnych dla gier diagnostycznych.

Pani Izabela Bejma – Bąk dała się poznać jako solidny partner i wykonawca powierzonych działań.

 

Remigiusz Koc, Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group

 

 

 

Pani Izabela Bejma – Bąk, właścicielka firmy szkoleniowej LOGICOS, realizowała działania szkoleniowo-doradcze w ramach projektu  „Triss Eksportuje”. Zakres działań obejmował szkolenia „Logistyka w handlu międzynarodowym” oraz doradztwo z zakresu logistyki.  Pani Izabela Bejma – Bąk, realizując poszczególne działania wdrożyła szereg  nowych rozwiązań w firmie Triss z zakresu procedur w handlu międzynarodowym. Stosowała również innowacyjne techniki pracy szkoleniowej, które zostały ocenione wysoko przez uczestników projektu.

 

Remigiusz Koc, Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group

 

 

 

Prezentacja, dobór tematyki szkolenia „Zarządzanie czasem na samodzielnych stanowiskach” i narzędzi do ich prezentacji, zaangażowanie grupy, inicjowanie dyskusji, oraz atmosfera szkolenia złożyły się na wysoką ocenę wystawioną przez uczestników.

 

Stefan Kantorski, Doradca Podatkowy

 

 

 

Program szkoleń z zakresu logistyki był dostosowany do potrzeb naszych pracowników, którzy stwierdzili, iż trenerzy – zarówno poprzez stworzenie przyjaznej atmosfery, stosowanie nowoczesnych metod przekazywania wiedzy i umiejętności, jak i wysoką zdolność do przekazywania, wykorzystali czas szkolenia bardzo efektywnie i z pożytkiem zarówno dla samych uczestników, jak i dla naszej firmy.

 

Joanna Poziemska, Europejskie Centra Doradcze CONSILIS

 

 
 
 
Powrót

KONTAKT


Biuro:

tel. 660 545 573
e-mail. biuro@logicos.pl
Izabela Bejma-Bąk

tel. 600 996 881
e-mail. szkolenia@logicos.pl
 
ul. Łochowska 4, 86-005 Lipniki

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek