biuro@logicos.pl

600 996 881

Nowa Szansa


31.12.2014
Poniżej zamieszczono listę osób, które otrzymały przedłużone wsparcie pomostowe o kolejne 6 m-cy. Terminy podpisywania aneksów ustalane będą indywidualnie.

Lista rankingowa PWP

Z poważaniem
Zespół Zarządzający Projektem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.12.2014
Informujemy, iż w dniach 11-12.2014 r można składać wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe. Niezbędne dokumenty można pobrać w zakładce „Pozostałe dokumenty”
Z poważaniem
Zespół Zarządzający Projektem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
Komisja Oceny Wniosków projektu „Nowa szansa” realizowanego przez LOGICOS w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki rozpatrzyła odwołania, które wpłynęły po ogłoszeniu wstępnej listy rankingowej wniosków rekomendowanych do dofinansowania.
Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową. 

Lista rankingowa KOW

Z poważaniem
Zespół Zarządzający Projektem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo;
Informujemy, iż termin składania WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zostaje wyznaczony na dzień 24.06.2014. Wniosek należy złożyć w Biurze Projektów wraz z załącznikami zgodnie z § 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z dnia 02.01.2014 r. dot. projektu pt. „Nowa szansa”.


Z poważaniem
Zespół Zarządzający Projektem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
Komisja Oceny Wniosków projektu ”Nowa szansa” realizowanego przez LOGICOS w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki zakończyła ocenę wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla uczestników projektu.
Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową. Zgodnie z Regulaminem projektu Komisja Oceny Wniosków utworzyła listę rankingową 20 wniosków, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i tym samym zostały rekomendowane do dofinansowania. Utworzona rezerwa w wysokości 20% środków przeznaczonych na dofinansowanie zostanie uwolniona po rozpatrzeniu odwołań.

Lista rankingowa KOW wstępna

Z poważaniem
Zespół Zarządzający Projektem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo;

Poniżej przedstawiamy Listę Rankingową osób w ramach działań przewidzianych dla Grupy I (zgodnie z Regulaminem Rekrutacji), które zakwalifikowały się do projektu oraz listę osób rezerwowych.Z poważaniem
Zespół Projektowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Komisja oceny Wniosków projektu Nowa Szansa realizowanego przez LOGICOS w ramach Działania 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zakończyła Formalną i merytoryczną w części B1 ocenę formularzy rekrutacyjnych. Poniżej przedstawiamy listę osób, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji. Wszystkie wyżej wymienione osoby zapraszamy na rozmowę z doradcą zawodowym w Bydgoszczy przy ul. Kościuszki 27/8 A (piętro VI) w Bydgoszczy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo


Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie "Nowa szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII, Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.


Cel projektu: Poprawa sytuacji na rynku pracy osób zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.


Grupa docelowa: 40 osób (24K/16M) zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, zamierzających podjąć nową pracę, w tym rozpocząć własną działalność gospodarczą.


Działania: wsparcie szkoleniowo-doradcze, wsparcie finansowe, szkolenia zawodowe


Termin realizacji projektu: 01.01.2014 do 30.06.2015 r


Przed aplikowaniem do projektu „Nowa szansa” prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji wraz z załącznikami oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.


Do projektu można aplikować w dniach 07-09.04.2014 r. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne znajdziecie Państwo w zakładce „Dokumenty Rekrutacyjne”.


Zapraszamy serdecznie


Zespół Zarządzający Projektem


Powrót

KONTAKT


Biuro:

tel. 660 545 573
e-mail. biuro@logicos.pl
Izabela Bejma-Bąk

tel. 600 996 881
e-mail. szkolenia@logicos.pl
 
ul. Łochowska 4, 86-005 Lipniki

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek