biuro@logicos.pl

600 996 881

Gdańskie Lwy Biznesu


19.09.2013
Szanowni Uczestnicy Projektu I tury naboru.
Poniżej zamieszczono listę osób, które otrzymały przedłużone wsparcie pomostowe o kolejne 6 m-cy. Terminy podpisywania aneksów ustalane będą indywidualnie.

Lista przedłużona pomostówka

Z poważaniem
Zespół Zarządzający Projektem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.06.2013
Szanowni Państwo,
Komisja Oceny Wniosków projektu „Gdańskie Lwy Biznesu” realizowanego przez LOGICOS w partnerstwie z ECD Consilis w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpatrzyła odwołania, które wpłynęły po ogłoszeniu listy rankingowej (w dniu 17.06.2013 r.) wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową.
Uczestnicy Projektu znajdujący się na ww. liście rankingowej otrzymają również wsparcie pomostowe w wysokości 1500,00 zł miesięcznie przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Lista rankingowa KOW ostateczna

Z poważaniem
Zespół Zarządzający Projektem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.06.2013
Szanowni Państwo,
Komisja Oceny Wniosków projektu „Gdańskie Lwy Biznesu” realizowanego przez LOGICOS w partnerstwie z ECD Consilis w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyła ocenę wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla II tury naboru. Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową.
Zgodnie z Regulaminem projektu Komisja Oceny Wniosków utworzyła listę rankingową 11 wniosków, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i tym samym zostały rekomendowane do dofinansowania. Utworzona rezerwa w wysokości 20% środków przeznaczonych na dofinansowanie zostanie uwolniona po rozpatrzeniu odwołań.

Lista rankingowa KOW wstępna

 

Z poważaniem
Zespół Zarządzający Projektem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.04.2013
Szanowni Państwo,
Komisja Oceny Wniosków projektu „Gdańskie Lwy Biznesu” realizowanego przez LOGICOS w partnerstwie z ECD Consilis w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpatrzyła odwołania, które wpłynęły po ogłoszeniu listy rankingowej (w dniu 21.03.2013 r.) wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową.
Uczestnicy Projektu znajdujący się na ww. liście rankingowej otrzymają również wsparcie pomostowe w wysokości 1500,00 zł miesięcznie przez 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego.

Lista rankingowa KOW ostateczna

Z poważaniem
Zespół Zarządzający Projektem 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, iż z powodu urlopu w dniach 29.03-3.04.2013 Biuro Projektu będzie nieczynne.
Pozdrawiam
Izabela Bejma-Bąk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.03.2013
Szanowni Państwo;
Komisja Rekrutacyjna projektu „Gdańskie Lwy Biznesu” realizowanego przez LOGICOS w partnerstwie z ECD Consilis w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyła ocenę formularzy rekrutacyjnych II tury naboru do projektu. Poniżej przedstawiamy listę rankingową.

Lista rankingowa

Zgodnie z Regulaminem projektu Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru kandydatów, tworząc listę rankingową 17 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów i tym samym zostali zakwalifikowani do projektu „Gdańskie Lwy Biznesu”.
W przypadku przyznania Kandydatom/kom równej ilości punktów uniemożliwiającej wybór do Projektu wymaganej liczby Uczestników/czek kolejnymi kryteriami branymi pod uwagę były (w kolejności wymienienia w Regulaminie):
- liczba punktów uzyskana w części D (przynależność do grup defaworyzowanych)
- liczba punktów uzyskanych w części B2 (ocena merytoryczna)

Pozdrawiamy
Zespół Zarządzający Projektem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.02.2013
Szanowni Państwo,
Komisja Oceny Wniosków projektu „Gdańskie Lwy Biznesu” realizowanego przez LOGICOS w partnerstwie z ECD Consilis w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyła ocenę wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Poniżej przedstawiamy wstępną listę rankingową.
Zgodnie z Regulaminem projektu Komisja Oceny Wniosków utworzyła listę rankingową 9 wniosków, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i tym samym zostały rekomendowane do dofinansowania. Utworzona rezerwa w wysokości 20% środków przeznaczonych na dofinansowanie zostanie uwolniona po rozpatrzeniu odwołań.

Lista rankingowa KOW

Z poważaniem
Zespół Zarządzający Projektem 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-02-2013 roku jest ostatnim dniem szkoleń dla osób zakwalifikowanych do projektu w I turze naboru. Wnioski o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami (zgodnie z §5 Regulaminu projektu „Gdańskie Lwy Biznesu”) przyjmowane będą w Biurze Projektu przy ul. Załogowej 6 w Gdańsku (od 9:00-15:00) w dniach 13-15.03.2013. Posiedzenie KOW planowane jest na 18.03.2013 r.
Pozdrawiamy
Zespół Zarządzający Projektem


W dniu 15.02.2013 o godzinie 15:00 kończy się termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu „Gdańskie Lwy Biznesu” dla II tury naboru. Pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się 23.02.2012r. od godziny 10:00, podczas którego dokonana zostanie ocena formalna i merytoryczna wniosków.

Pozdrawiamy
Zespół Zarządzający Projektem 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25-01-2013

WAŻNA INFORMACJA – OSTRZEŻENIE !!!!W związku z pojawiającymi się sygnałami o propozycjach różnych osób oferujących zapewnienie udziału w projekcie „Gdańskie Lwy Biznesu” za stosowną opłatę - OSTRZEGAMY przed podpisywaniem jakichkolwiek dokumentów projektowych poza Biurem Projektu (ul. Załogowa 6 w Gdańsku). Jednocześnie przypominamy, iż udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny (projekt w 100% finansowany ze środków publicznych), a procedura rekrutacyjna opisana w Regulaminie Projektuprzebiega w formie konkursu. 
W razie wątpliwości prosimy, aby zawsze kontaktować się z pracownikami Biura Projektu przy ul. Załogowej 6 (biuro czynne od poniedziałku – piątku 9:00-15:00) lub pod numerami telefonów umieszczonymi w kontaktach na naszej stronie.

Z poważaniem
Izabela Bejma-Bąk
szkolenia@logicos.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, 

Komisja Rekrutacyjna projektu „Gdańskie Lwy Biznesu” realizowanego przez LOGICOS w partnerstwie z ECD Consilis w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyła ocenę formularzy rekrutacyjnych. Poniżej przedstawiamy listę rankingową .

Zgodnie z Regulaminem projektu Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru kandydatów, tworząc listę rankingową 15 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów i tym samym zostali zakwalifikowani do projektu „Gdańskie Lwy Biznesu”.

W przypadku przyznania Kandydatom/kom równej ilości punktów uniemożliwiającej wybór do Projektu wymaganej liczby Uczestników/czek kolejnymi kryteriami branymi pod uwagę były (w kolejności wymienienia w Regulaminie):
- liczba punktów uzyskana w części D (przynależność do grup defaworyzowanych)
- liczba punktów uzyskanych w części B2 (ocena merytoryczna)

Pozdrawiamy
Zespół Zarządzający Projektem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż dnia 14.12.2012r, o godzinie 15:00 zakończyło się zbieranie formularzy rekrutacyjnych do I tury projektu zgodnie z Regulaminem projektu „Gdańskie Lwy Biznesu” Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wpłynęło 37 formularzy rekrutacyjnych. 

Pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się 22.12.2012r. o godzinie 12:00, podczas którego dokonana zostanie ocena formalna i merytoryczna wniosków. W dniu 2 stycznia 2013 w Biurze Projektu przy ul. Załogowej 6 w godzinach 9.00-15.00 będzie można odebrać wyniki oceny Komisji Rekrutacyjnej.

Ponadto informujemy, iż w terminie 04.02.2013-15.02.2013 składać będzie można formularze rekrutacyjne w ramach II tury naboru.

Pozdrawiamy
Zespół Zarządzający Projektem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo;

 

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie "Gdańskie Lwy Biznesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Cel projektu: Zmniejszenie poziomu bezrobocia na terenie zdegradowanych dzielnic Gdańska poprzez stworzenie możliwości samozatrudnienia dla 30 osób.

 

Grupa docelowa: 30 osób (18K/12M) zamieszkałych na terenie zdegradowanych dzielnic Gdańska, zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, w tym 15 osób w wieku do 25 lat. Uczestnicy projektu będą osobami pozostającymi bez zatrudnienia, w tym 10 osób zarejestrowanych jako bezrobotne (w tym 5 osób długotrwale).

 

Działania: wsparcie szkoleniowo-doradcze, wsparcie finansowe

 

Termin realizacji projektu: 01.10.2012-30.09.2014

 

Przed aplikowaniem do projektu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Uczestnictwa w projekcie Gdańskie Lwy Biznesu.

 

Od dnia 03.12.2012 można aplikować do projektu (I tura - od 03.12.2012 do 14.12.2012, II tura – od 04.02. 2013 do 15.02.2013r.). Wszystkie dokumenty rekrutacyjne znajdziecie Państwo w zakładce „Dokumenty Rekrutacyjne”.

 

Zapraszamy serdecznie

Zespół Zarządzający Projektem

 

Powrót

KONTAKT


Biuro:

tel. 660 545 573
e-mail. biuro@logicos.pl
Izabela Bejma-Bąk

tel. 600 996 881
e-mail. szkolenia@logicos.pl
 
ul. Łochowska 4, 86-005 Lipniki

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek